Voor organisaties
Verwelkom de regenboog in uw instelling, club of bedrijf

Bent u, bijvoorbeeld, een zorginstelling, bedrijf, sportclub, vrijwilligersorganisatie of horecagelegenheid in de Hoeksche Waard en wilt u graag LHBTI+-vriendelijk opereren? Daarvoor hoeft u zelf het wiel niet uit te vinden! Hieronder vindt u informatie over roze accreditaties, handleidingen en trainingen. Neem contact met ons op, dan denken wij met u mee. Is uw organisatie expliciet LHBTI+-vriendelijk of zet u zich actief in voor LHBTI+-ers? Laat het ons dan weten! Wij plaatsen u dan op onze lijst met hulporganisaties of onze Regenboogkaart.


Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut voor maatschappelijke vraagstukken. Hier kunt u terecht voor feiten en cijfers over uiteenlopende kwesties, zoals Regenboogbeleid, ouderenkwesties, of LHBTI en dakloosheid, corona of religie. 

Vind de pagina over LHBTI-emancipatie hier.

Vind de pagina over Inclusie en diversiteit hier.


Roze Loper

Zorg- en welzijnsorganisaties die willen werken aan een veilig klimaat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele cliënten of patiënten, kunnen terecht bij RozeZorg en Roze 50+.

Vind RozeZorg hier.

Vind Roze 50+ hier.

Hier is een toolkit te downloaden voor roze ouderenzorg.

Ook kunt u uw organisatie aanmelden voor een certificeringstraject en onafhankelijke accreditatie. Het keurmerk dat u hiermee verwerft heet de Roze Loper.

De ambassadeur van Roze 50+ en trekker van Roze Loper-certificeringen in de Hoeksche Waard is Marc Charles Wynn-Derksen. 

Vind het profiel van Marc Charles Wynn-Derksen hier.

Neem contact met hem op via Roze 50+ of stuur ons een bericht om met hem in contact te komen.


Wijdekerk

Voor religieuze instellingen die in hun organisatie het gesprek aan willen gaan over acceptatie van leden met een andere geaardheid of genderidentiteit, is er het platform Wijdekerk. Er zijn onder andere toolkits beschikbaar voor het ondersteunen van LBHT+ gemeenteleden, voor de ouders en voor het ondersteunen van Regenbooggemeenten. 

Vind Wijdekerk hier.

U kunt uw kerk aanmelden voor de landelijke kaart met kerken.

Vind de Wijdekerk kerkenkaart hier.

Onder andere kan Wijdekerk ondersteunen met het opzetten van gespreksgroepen over dit onderwerp onder de naam TafelTijd.

Meer over TafelTijd.

U kunt ouders in uw kerk ook wijzen op het bestaan van Wij de ouders.

Meer over Wij de ouders.

Hoekschewaardse kerken van wie de kerktoren eigendom is van Gemeente Hoeksche Waard, kunnen een verzoek indienen bij de gemeente om op Coming Out Day de regenboogvlag uit te hangen vanaf de toren. 


Transgender Netwerk Nederland

Wilt u uw organisatie, sportclub of school toegankelijk maken voor transgender mensen, dan kunt u terecht bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Hier is informatie te vinden over de Wet Gelijke Behandeling, een meldpunt voor misstanden met transgender vluchtelingen en diverse handreikingen voor bedrijven, scholen, sportclubs en media.
 
 
TNN heeft een genderdoeboek ontwikkeld voor organisaties en een voor scholen met praktisch advies.
 
 
 
Ook heeft TNN samen met NOC-NSF een advies geschreven voor sportbonden.
 

John Blankestein Foundation

Sportbonden die actief willen werken aan het tegengaan van discriminatie op grond van sekse, gender of geaardheid in de breedtesport, kunnen bij de John Blankestein Foundation een gratis workshop aanvragen.

Vraag hier een workshop aan.


Schiedams Lef

Deze lokale organisatie, gerund door Sandy Kardolus en Carolien Kruijs, geeft voorlichting over (seksuele) diversiteit voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en aan professionals.
 

Voorlichting In De Klas

Voor scholen die zoeken naar een goede invulling van onderwijs over seksuele en genderdiversiteit is er ook Voorlichting In De Klas, een initiatief van het COC.

Vind Voorlichting In De Klas hier.


RADAR

Het antidiscriminatiebureau voor Rotterdam en omstreken RADAR geeft trainingen, workshops en beleidsadvies over inclusiviteit en diversiteit, waaronder LHBTI-onderwerpen. RADAR is bedoeld voor professionals en actieve vrijwilligers in de uitvoering, voor managers, directie en HR-medewerkers in de zorg-, welzijn, cultuur- en sportsector.

RADAR kan je organisatie helpen met het voorkomen van een onveilige werksfeer, het opzetten van goede klachtenprocedures en het vergroten van kennis over diversiteitsonderwerpen op de werkvloer.

Vind RADAR hier.

Daarnaast heeft RADAR een kennisbank diversiteit. Deze is er voor iedereen, bijvoorbeeld voor scholieren die een werkstuk moeten maken. Maar ook docenten, politiemensen, jongerenwerkers, ambtenaren en instellingen die op zoek zijn naar achtergrondinformatie of projecten en wetgeving. De kennisbank is een initiatief van RADAR en IDEM.

Vind de kennisbank diversiteit hier.

Ook biedt RADAR gastlessen, workshops en trainingen aan voor het onderwijs op het niveau van PO, VO en MBO.

Vind de onderwijstraingen hier.

Tot slot biedt RADAR een databank praktijkvoorbeelden, bedoeld als inspiratiebron en hulpmiddel. Bij elk praktijkvoorbeeld zijn de contactgegevens van de verantwoordelijke organisatie beschikbaar.

Vind de databank praktijkvoorbeelden hier.


Werkgroep Regenbooggemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard heeft een werkgroep samengesteld ter ondersteuning van hun beleid als Regenbooggemeente. LHBT+ HW neemt hieraan deel, samen met Roze 50+, RADAR, Welzijn Hoeksche Waard, Roze in Blauw van de politie, een contact van de lokale regenboogkerken, Careyn en de gemeente zelf. Gezamenlijk hebben we een werkplan opgesteld. Heb je een idee, vraag of opmerking voor de werkgroep? Of heb je het idee dat je sector niet vertegenwoordigd is terwijl dat wel zou moeten? Neem contact op met een van de deelnemende organisaties (bijvoorbeeld met ons), of met Gemeente Hoeksche Waard.

De pagina over de regenbooggemeente Hoeksche Waard vind je hier. Je kunt hier ook het werkplan inzien.